خانه فرهنگ افغانستان :
شماره تماس: +93 (0) 783 362 631
آدرس ایمیل: [email protected]
آدرس: خانه شماره 528, سرک شماره 9, کارته سه, کابل, افغانستان

معصومه ابراهیمی
مدیر عمومی (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 783 362 631
آدرس ايميل: [email protected]

یونس انتظار
معاون مدیر عمومی (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 700 295 414 - +93 (0) 795 121 748
آدرس ايميل: [email protected]

عبدالغفور اسلام خیل
مسئول اداری (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 774 475 121 - +93 (0) 783 362 632
آدرس ايميل: [email protected]

پریا ابراهیمی
مسـول کتابخانه و برنامه های آموزشی (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 783 362 634
آدرس ايميل: [email protected]

یاسین احمدی
مدیر کافه (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 793 205 370- +93 (0) 789 795 990
آدرس ايميل: [email protected]

محمد حسین صالحی
مدیر تکنالوژی معلوماتی (خانه فرهنگ افغانستان)
شماره تماس: +93 (0) 789 808 470
آدرس ايميل: [email protected]

اطلاعیه دوره ی سوم خانه فرهنگ افغانستان

اطلاعیه   خانه فرهنگ افغانستان دوره سوم کارگاه های اموزشی خود را به زودی شروع میکند . کسانی که در این کارگاه ها ثبت نام کرده اند مطلع ...

کابل سینما تک: مناره های باکره

کارگردان: فرهاد رضاییگرداننده: محمد رحیم حسنیتاریخ: جمعه 12 حوت 1390 زمان: ساعت 02:00  تا 04:00 بعد از ظهرآدرس: کارته سه، سرک شورا، عقب دانشگاه ...

نگارستان هنر: نمایشگاه کارتون / کاریکاتور شخص جامعه

نمایشگاه کاریکاتور با آثاری از محمد عرفانی از 25 ثور الی 25 جوزا، 1390 خورشیدی نگارستان هنر ،خانه فرهنگ افغانستان، عقب دانشگاه کاتب ،سرک ...

نمایشگاه صنایع دستی

نمایشگاه صنایع دستی نگارستان هنر خانه فرهنگ افغانستان نمایشگاه صنایع دستی را تحت عنوان " آوای بهار " با مجموعه محصولات  شرکت صنایع ...

بيشتر
گفتگوی نسل ها
گفتگوی نسل ها